Malin Salberg

#Runcop21
Start time:

19 November, 20:50

Distance:

4,4 km, Falkenberg, SE

I run for the tigers in India

Jag heter Malin Salberg och arbetar på Länsstyrelsen i Halmstad med frågor som rör förorenade områden. Jag bor med min familj, man och två barn och mina djur 3 hästar, katt och kanin utan för Halmstad i Harplinge. Vi älskar att vara ute i naturen och vandra eller rida en tur. Jag jobbar med att utreda och åtgärda förorenade områden mark och vatten i Halland. Jag kommer i mitt arbete emellan åt i kontakt med problemen som klimatförändringarna kan orsaka i form av försämrat dricksvatten och översvämningar av redan förorenade områden vilka kan komma att sprida stora mängder föroreningar på kort tid i våra känsliga vattendrag. Jag är på fritiden blåstjärna och gick nyss ett par kurser i smittskydd. Spridning av smittor är något som man befarar att det kommer öka i och med den globala uppvärmningen. Detta kan påverka oss människor och även våra lantbruks och sällskapsdjur. Temperatur höjningen med b.la. milda vintrar kan göra det lättare för de djur som sprider mycket smittor att utöka sitt utbredningsområde. Under mina resor har jag fått njuta av Costa Ricas underbara natur men jag har också fått se att det finns arter som redan idag har påverkats negativt av klimatförändringarna. Vår bröllopsresa gick till Afrika och alla de djur som finns där. Vi fick njuta av den mäktiga Afrikanska elefanten som befaras att drabbas av längre och mer frekventa torrperioder i och med den globala uppvärmningen vilket ytterligare kommer försvåra för dess överlevnad. Jag hoppas på att jag kommer att få åka till Indien och mangroveskogarna för att beskåda de mäktiga tigrarna som fortfarande lever där. Klimatförändringarna kommer troligen att riskera att havsnivån höjs så pass mycket att dessa områden där tigrarna lever kommer att förstöras.