Malin Ljungblad

#Runcop21
Start time:

15 November, 23:01

Distance:

3,9km, Gamla Uppsala kyrka, Uppsala, SE

Jag heter Malin Ljungblad, jag bor och studerar till civilingenjör i Uppsala och är nyförälskad i rugby. Mitt första, riktiga möte med klimatfrågan var under högstadiet. Jag råkade av en slump komma över en bok som heter "Bubbelminnet och naturens magiska cirkel" av George Johansson när jag sökte information till ett skolarbete. Omslaget var ljust och illustrationerna roliga, så jag började läsa. Läsa om växthuseffekt, övergödning, försurning och en orättvis värld där resurser är skevt fördelade. Jag kunde inte lägga ifrån mig den. Under en helg hade jag gått från en pärm till den andra, gått från ovetandes till fullt medvetandes om världen omkring mig. Och det tände en gnista! Sedan dess har många år svept förbi och jag har nu tagit klivet in på civilingenjörsbanan för att ta fighten med en av de stora orsakerna till klimatproblemet - vår allt större aptit på energi!"