Magnus Rydlöv

#Runcop21
Start time:

20 November, 17:33

Distance:

1 km , Malmö, SE

I run for a healthy earth

Jag heter Magnus Rydlöv, jag bor i Malmö, älskar naturen och jobbar i kulturskola. Ända sedan jag som tonårig fältbiolog skickade tomma ölburkar till jordbruksministern, marscherade mot kolkraftverk och kärnkraftverk, har miljöfrågorna engagerat mig mest av allt. I sydvästra Skåne där jag bor är naturen hårt trängd av exploatering - vägar, bebyggelse, industri och golfbanor. Redan då älskade jag att vara ute, jag skådade fågel och tittade på växter och blev ledsen och frustrerad när de kvarvarande fläckarna av natur ringades in. Samtidigt skapade bilar och oljeeldning försurade sjöar, och havsörnen var akut hotad på grund av kvicksilver och DDT som människan tanklöst släppt ut. Jag gick omkring i grön Fjällrävenjacka och var arg så jag kunde spricka! Det här var slutet av sjuttiotalet och kärnkraftsmotståndet var den stora grejen. Jag bar solmärket, gick Barsebäcksmarschen och delade ut flygblad i trappuppgångar. Sedan dess har kunskap och ny teknik löst en del problem. Miljöengagemanget har ökat. Försurningen har minskat. Havsörnen har hämtat sig. Men samtidigt har annat förvärrats. Vid förra klimatmötet var jag i Köpenhamn och deltog i den enormt stora demonstrationen. Det är så irriterande och dumt och frustrerande att samtalen inte leder någon vart! Detta är demokratins dilemma, att det går att vinna val på att servera enkla kortsiktiga lösningar! Tidsperspektivet är helt förskjutet. Vi måste ha långsiktighet, långsamhet, eftertanke!