Magnus Irestig

#runcop21
Start time:

17 November, 13:57

Distance:

4,6 km, Norrköping, SE

Jag springer för en bättre framtid för världens kommande jordinnevånare.

Klimatet är vår tids största ödesfråga. Vi riskerar att förändra världen till det sämre på ett sätt som inte kan repareras på tusentals år, kanske aldrig. Jag har själv valt att bli vegan för att göra vad jag kan för att minska båda lidande och den miljöförstöring som djurindustrin ger upphov till. Klimatförändringarna är inte ödesbestämda utan vad vi alla gör bestämmer vår framtid. Världens glaciärer smälter i en genomsnittlig takt av 20 000 kubikmeter is varje sekund. Ungefär som 10 Niagarafall. Varje sekund släpper mänsklighetens aktiviteter ut koldioxid i en mängd som ganska precis motsvarar volymen av globen i Stockholm. Det är allas ansvar att ändra detta!