Louise Berglund

#Runcop21
Start time:

11 November, 17:42

Distance:

4 km, Piteå, SE

Jag springer för att glaciärerna inte ska smälta mer, för att humlorna ska surra högt i kör och för att framtidens barn ska kunna bestiga fjälltopparna och se ut över en välmående värld - jag springer för livet!

Jag heter Louise Berglund och bor i ett torp utanför Piteå, jag är biologen som älskar att krypa omkring bland fjällsluttningarna och finna de mest inspirerande små växterna som ihärdigt står upp i den karga, utsatta miljön. Jag vandrade en gång upp mot en glaciär i fjällvärlden väster om Abisko. På kartan närmade vi oss raskt glaciärens kant, men i verkligheten var det fortfarande långt kvar. Kartan var några årtionden gammal, på den tiden sträckte glaciären sig långt - nu hade isen förlorat fäste mot den varmare värld som människan orsakat. Isarna och glaciärerna smälter och tillsammans med många andra är det de som inte medverkat till klimatförändringar som får lida mest av dess verkan - arter som dör ut, framtida generationers barn som inte får uppleva kalla, klara bäckars vatten. Jag, som bor i detta förskonade hörn av världen, är lyckligt lottad som inte behöver fly undan svält, översvämningar och naturkatastrofer. Jag tänker inte överge framtidstron – men nu är det bråttom! Världen behöver solidaritet och medmänsklighet för att tillsammans kunna vända klimatförändringarna som vi orsakat. Det är våran skyldighet. Vi har fått uppleva sommarängens hummelsurr och vinterns gnistrande vita snödrivor – det har även kommande generationers barn rätt att göra! Jag springer för att glaciärerna inte ska smälta mer, för att humlorna ska surra högt i kör och för att framtidens barn ska kunna bestiga fjälltopparna och se ut över en välmående värld - jag springer för livet!

I run for life

My name is Louise Berglund and I live in a cottage outside Piteå. I’m a biologist who loves to crawl around on the mountain slopes finding the most inspiring small plants that blossom persistently in this barren, exposed environment. Once I walked once up towards a glacier in the mountains west of Abisko. According to the map we were rapidly approaching the glacier's edge, but in reality it was still far away. The map was a few decades old and at that time the glacier stretched far – now, however the ice had retresated thanks to the warmer world that humans are responsible. The ice caps and glaciers melt, and together with many others who haven’t contributed to climate change they are ones that will suffer most from its effects - species extinction, future generations of children who will not get to experience the cold, or clear stream water. I who live in this sheltered corner of the world, am fortunate not to have to flee from famine, floods and natural disasters. I will not abandon faith in the future - but now things are urgent! The world needs solidarity and humanity in order to work together to reverse the climate change we have caused. It’s our obligation. We have experienced the buzzing of bumblebees in summer meadows and winter’s sparkling white snowdrifts – and future generations of children also have the right to do! I‘m run to stop the glaciers from melting further, so that the bees keep buzzing loudly in chorus, and so that the children of coming generations will be able to climb mountain peaks and look down upon a healthy world – I’m running for life!