Christian Bessel

#Runcop21
Start time:

16 November, 00:06

Distance:

3,0 Km, Järna, SE

I run for the possibility to grow!

Jag heter Christian Bessel och kommer ifrån Leipzig, Tyskland. Men jag bor i Gnesta. Om hundra år kommer värmeböljan som i Sverige inträffar vart fjärde år, istället inträffa varje år. Med värme kommer torka, torka i sin tur innebär sämre förutsättningar för odling. Våra årstider är i dagsläget relativt förutsägbara, vilket är en trygghet för oss. Med en temperaturhöjning på fyra grader kommer det bli svårare att beräkna de fyra årstider vi har, och den kritiska faktorn i framtiden blir till exempel inte handla om det finns ljus eller värme på våren, utan snarare om marken håller för att odla i och om grödor hinner grunda sig ordentligt innan vårtorkan sätter in. Det vill säga: om två generationer finns det därför ingen försäkring om att de råvaror som vi tar för givet fortfarande kommer finnas i lika stor utsträckning. Som lantbrukare blir det än mer viktigt, att följa väderutvecklingen det enskilda året och att vidta åtgärder för en anpassning på lång sikt. Nya grödor och förändrade odlingsmetoder gällande till exempel tidpunkter för sådd, skörd, gödsling, bevattningsbehov och bekämpning blir aktuella. Med allt detta som en bakgrund så springer jag för möjligheten som här ges till mig att ingå i en lång kedja av personer - av löpare- där alla tillsammans utgör något mycket större än summan av delarna och där vi gör något tillsammans. Och det är en glädje att vara en del utav en långa kedja, som för mig knyter ihop mina olika hem - Tyskland och Sverige- och människor som där är viktiga för mig. Jag springer för positiva initiativ som detta, för att vi människor gör något och tror på en framtid för efterkommande generationer. Och jag springer för att fira just det - själva tron på att vi faktiskt kan förändra. Det är en fin känsla att kunna uppfylla en liten del i något som är så mycket större än mig själv