Jan Fjordell

#Runcop21
Start time:

09 November, 16:39

Distance:

4 km, E10 Kiruna, SE

I run for the future

Jag heter Jan Fjordell och är en friluftsälskande Kirunabo. Snart 50år gammal, gift och har två barn, jobbar som VD för ett kommunalt bolag som är verksam inom energi och miljöbranschen. Jag har förmånen att dagligen arbeta med samhällets infrastruktur Att arbeta med dessa frågor har gett mig och fortsätter ge mig kunskap och insikt i mycket av miljöpåverkan vi i samhället har. Min kunskap har ökat genom åren, men i samband med 2014 års skogsbrand i mellan Sverige som nån vecka senare övergick i stora översvämningar fick jag en påtaglig känsla av att klimatpåverkan är nära mig och inte är nåt som sker i "nån annan del av världen”. Då insåg jag att vi inte har någon viktigare fråga än klimatet. Jag brinner för att ge förutsättningar för att vi människor aktivt kan ta beslut som är rätt för klimatet och för oss själva. En vägvisare för mig är - det jag och min generation gör idag kommer påverka mina barn och barnbarns förutsättningar i framtiden. Nu springer jag för mina barn, jag springer för vår gemensamma framtid.

I run for the future

My name is Jan Fjordell and I’m a lover of the great outdoors. I live in Kiruna: soon 50 years old, married with two children, president of a municipal corporation operating within the energy and environment sector. I enjoy the privilege of daily work in society’s infrastructure. Dealing with these issues has given me, and continues to give me, knowledge and insight into much concerning our society’s impact on the environment. My knowledge has increased over the years, but during the 2014 forest fire in Middle Sweden, which a few weeks later morphed into major flooding I had a palpable sense that climate change was coming close to me, was no longer something that takes place in ‘some other part of the world’. It was then I realized that there’s no issue more important than the climate. I am passionate about creating conditions that will allow us humans actively to take decisions that are right for the climate and for ourselves. For me a guide is the following – what I and my generation do today directly affects my children and grandchildren's future prospects. So now I’m running for my children – and for our common future.