Lis-Marie Svonni

#Runcop21
Start time:

09 November, 19:00

Distance:

4,2 km, SE

I run for the future

Jag tänker som oftast på hur lyckligt lottad jag är som fått växa upp och leva i ett orört och bevarat skogsland. En helt underbar miljö alldeles intill husknuten. Dagligen har jag fått mötas av frisk och ren luft. Jag vill att mina barn, barnbarn, barnbarnsbarn och många generationer efter dom ska få uppleva samma sak som jag har fått uppleva. Det lilla jag gör kan vara av stor betydelse. Jag vill vara en bra förebild för mina barn som med säkerhet tar efter mig och mitt handlande och agerande i vardagen. Jag är rädd om det jag har och dom spår som jag lämnar efter mig

I run for the future

Most often I think about how lucky I am to have grown up and live in untouched, preserved woodland. A wonderful environment right round the corner. Every day I’ve been met by fresh, clean air. I want my children, grandchildren, great grandchildren and many generations after them to experience the same things that I’ve experienced. The little I can do could be of great importance. I want to be a good role model for my children, who will definitely take after me, my actions and my behaviour in daily life. I'm afraid of what I have, and the traces I leave behind me.