Lena Endre

#Runcop21
Start time:

16 November, 12:53

Distance:

800 meter, Dramaten - Plattan, SE

I run for my children

Jag springer för mina barn, barnbarn och barnbarnsbarn…. Som ambassadör för Greenpeace, Sverige fick jag förmånen att delta i ett möte med alla urprungsbefolkningar runt Arktis i Kiruna för två år sedan. Det var chockerande berättelser om hur miljön påverkas negativt och hur befolkningen redan lider av klimatförändringarna. En av berättelserna kom från en indianchief i Kanada som berättade hur oljesandsutvinningen förstör vattendrag och floder. Han berättade att han fiskat i hela sitt liv och att det nu börjar födas fiskar med två huvuden. Befolkningen i byar drabbas av cancer i en utsträckning som är långt utöver det ”normala”. En indiankvinna berättade om en hjort hon träffade på och som bara stod och stirrade på henne, som om den bad om hjälp. Hon såg att den var sjuk och gick och hämtade sitt gevär och sköt den. Hon skar upp hjorten och såg att den var fylld av cancertumörer. Hon utgick ifrån att det var betet som var giftigt. En rysk renskötare berättade om oljefyllda marker från läckande pipelines som saknar underhåll. De vet inte längre vart de ska ta sina djur. I och med detta hotas dessa ursprungsbefolkningars hela existens p g a utvinningen av fossila bränslen. Och inte bara de – ALLA länder, världen över, hotas. Vi måste påverka och kräva av våra politiker att de agerar i dessa svåra, kanske plågsamma beslut om en övergång till hållbara, rena alternativ. Det är akut och vi måste alla höja rösten! Lena Endre