Lasse Wikman

#166
Start time:

14 November, 15:56

Distance:

2,5 km, Kjelles, Östanbräcksvägen 70, Hudiksvall, SE

I run for a healthy planet

I den fantastiska värld vi alla lever, är tyvärr inte allt vad det borde vara. P g a girighet, som det bara är människan som är behäftad med, skapas vidriga förhållanden för människor, djur och natur. Dessutom bidrar tankar om herravälden, att krig, fördrivning av människor, dödande utan urskillning till en sämre värld med åtföljande miljöförstöringar. Det sker också besprutning från luften, s.k. chemtrails, som skapar ohälsa hos de levande på jorden, plus att ozon-lagret skadas allvarligt. Detta tillsammans med GMO – genmodifiering av växter och grödor, gör att vår moder jord sakta håller på att förstöras. Nu är det så förunderligt att vår jord behöver inte oss människor, men vi människor behöver moder jord. Utan en natur som prunkar och lever friskt och hälsosamt, kan vi människor inte leva vidare. Därför vill jag att åkrar och ängar, vatten och hav jag springer förbi, ska vara giftfria och luften hög och klar, så att blommor, bin, djurens foder och vår mat håller högsta kvalitet. För utan kemikalier och genmodifierade grödor och kemikaliebesprutningar från flygplan, kan vi, våra barn och våra barnbarn också få njuta av vackra vyer i en frisk miljö nu och i framtiden. Ett värdigt samspel med naturen, där vi människor aldrig gör för stor inverkan.