Kerstin Johannesson

#Runcop21
Start time:

18 November, 21:03

Distance:

3 Km, Borås, SE

I run for the children of the world

Jag heter Kerstin Johannesson och bor i Borås där jag arbetar som psykolog med blivande föräldrar och småbarnsfamiljer på MVC och BVC. Jag är också ordförande i yrkesföreningen för psykologer för mödrahälsovård och barnhälsovård inom Sveriges Psykologförbund och springer som representant för alla våra medlemmar i hela Sverige. Målsättningen för vårt jobb är att främja barns hälsa och utveckling, och föreningen arbetar för att förbättra alla barns livsvillkor för att det ökar chansen till en så bra hälsa som möjligt. Barn är beroende av att det samhälle de lever i kan tillfredsställa grundläggande behov och att det finns framtidstro och stabilitet, annars får de svårare att utveckla alla sina förmågor. Att bevara vår fysiska miljö på en fungerande nivå är ju en helt basal förutsättning i det sammanhanget. Därför är klimatfrågan viktig för föreningens medlemmar, och det är nödvändigt att medverka till att frågan får den uppmärksamhet den förtjänar. Jag har under de senaste åren blivit alltmer bekymrad och upprörd över bristen på politiska åtgärder för att förhindra en klimatkatastrof, en oro jag delar med mina kolleger. Det här är ett problem som inte kan lösas enbart med personliga val eller ställningstaganden, det är en samhällsfråga. Klimatförändringarna påverkar alla barns livsvillkor på ett grundläggande sätt, nu och för all framtid. Vi tänker att det vi kan göra för att öka den politiska viljan till verklig handling är att visa att vi tycker att det här är en av vår tids viktigaste barnfrågor. Eller som Barnkonventionen skriver i artikel 6: Konventionsstaterna skall till det yttersta av sin förmåga säkerställa barnets överlevnad och utveckling. En bra början är att se till att världens befolkning slipper en gigantisk folkomflyttning, minskad matproduktion och fler krig pga klimatförändringar.