Karin Sandling

#Runcop21
Start time:

11 November, 00:12

Distance:

16.4 km, Bjässanden, Harads, Boden, SE

Jag springer inte för att bli yngre, utan för att bli äldre!

Mitt namn är Karin Sandling, jag är 56 år och bor i Harads, en by mitt emellan Jokkmokk och Luleå. Jag har tre vuxna barn och fem barnbarn. Jag jobbar som församlingsassistent och jag gillar utmaningar. Det kan vara allt från att lära mej att spela orgel eller att träna för att ställa upp i ett maratonlopp. Jag bor i en liten by nära naturen, har skogen runt knuten dit jag kan gå för att plocka mina blåbär och lingon. En liten bäck rinner förbi, där kan jag böja mig ner och dricka klart vatten. Det är livskvalitet. En höstpromenad i skogen när träden ger oss sina vackraste färger, eller att gå ut i vinternatten och se och lyssna till sprakande norrsken, att kanske ta en lång skidtur en marsdag, när solen silar sina vårvarma strålar genom träden, eller att ta ett dopp i älven en varm sommardag - då känner man att det är gott att leva. Inför framtiden önskar jag mina fem barnbarn allt det. Jag önskar att de har ren luft att andas, rent vatten att dricka, möjlighet att äta av vad skogen och naturen ger – utan att vara rädd för att få i sig en massa gifter. Vi måste vara rädda om vår fantastiska natur, för alla våra barn och barnbarn och deras kommande generationers skull. För varje steg vi tar kommer vi ett steg närmare våra egna barn och barnbarns framtid. Jag springer inte för att bli yngre, utan för att bli äldre!

I’m not running to become younger, but in order to get older!

My name is Karin Sandling, I’m 56 years and live in Harads, a village midway between Jokkmokk and Lulea. I have three adult children and five grandchildren. I work as a parish assistant and I enjoy challenges, meaning anything from teaching myself to play the organ or training in order to run a marathon. I live in a small village close to nature, with woods around the corner where I can go to pick my blueberries and cranberries. A small stream runs past where I can bend down and drink clear water. That’s quality of life. An autumn walk in the forest when the trees offer us their beautiful colours, or going out into the winter night and watching and listening to the crackling Northern Lights. Or perhaps a long ski tour one day in March, when the sun’s warm spring rays filter through the trees, or taking a dip in the river on a hot summer day – these are the times when you’ll feel that it’s good to be alive. Faced with the future, I wish my five grandchildren all of that. I want them to have clean air to breathe, clean water to drink, the opportunity to eat what the forest and nature give – and without being afraid of filling themselves with lots of toxins. For all our children, grandchildren and future generation’s sakes, we must take care of our amazing natural environment. With every step we take we come one closer to our own children and grandchildren. I’m not running to become younger, but in order to get older!