Karin Bergquist

#Runcop21
Start time:

11 November, 08:47

Distance:

5.2 km, (busshållplats), Luleå, SE

I Run for a White Christmas

Jag heter Karin Bergquist, är 48 ½ år och uppvuxen på Getterön utanför Varberg. Sedan 1986 bor jag i Luleå med min familj som består av min man och mina tre barn i åldrarna 9, 15 och 18. Jag gillar att färdas i naturen till fots, i kanot, på cykel, skidor eller skridskor. Det bästa jag vet är att kombinera färderna med en picknic eller allra helst en övernattning i tält. Ett annat intresse jag har är att utsätta mig för sportsliga utmaningar såsom vasalopp eller vätternrundor. Klimatförändringarna oroar mig. Vintrarna i Norrbotten har uppenbarligen förändrats de senaste åren. Numera får vi vara nöjda om vi kan fira en vit jul. Eftersom jag oroar mig för klimatförändringarna ser jag till att leva på ett sätt som påverkar miljön så lite som möjligt och försöker lära mina barn att göra som jag. Jag tror att det som krävs för att stoppa klimatförändringarna är ett antal tuffa impopulära politiska beslut som styr mänskligheten i rätt riktning med hjälp av ekonomiska incitament. Jag inser att det är en stor utmaning för mänskligheten att ta ett kollektivt ansvar och göra de uppoffringar som kommer att krävas. Om en löprunda på något sätt kan bidra till att minska risken för en klimatkris är det en självklarhet för mig att ställa upp. Dessvärre inser jag att det inte är tillräckligt. Jag är beredd att fortsätta agera på ett sätt som bidrar till minskade klimatförändringar och hoppas att jag kan påverka fler att tänka som jag.

I Run for a White Christmas

My name is Karin Bergquist, I’m 48 ½ years old and was raised on Getter island, outside Varberg. Since 1986 I’ve lived in Luleå with my family, which consists of my husband and three children aged 9, 15 and 18. I like to get out into the countryside on foot, by canoe, bike, on skis or skates. The best thing I know is to combine a trip out into the countryside with a picnic or best of all, an overnight stay in a tent. One of my other interests is to submit myself to sporting challenges such as the Vasaloppet ski race or the round Vättern competition. Climate change worries me. Winters in Norrbotten have clearly changed in recent years. Nowadays we can be happy if we get to celebrate a white Christmas. Since I worry about climate change I try to ensure that I live in a way that affects the environment as little as possible, and I try to teach my children to do the same. I think what’s needed in order to stop climate change is a number of harsh, unpopular political decisions that, with the help of financial incentives, guide humanity in the right direction. At the same I appreciate that taking collective responsibility and making the sacrifices that this will require is a big challenge for humanity. If a relay can in any way help reduce the risk of a climate crisis, then for me participating is self-evident. At the same I realize that it’s not enough. I’m prepared to continue to act in ways that contribute to mitigating climate change, and hope that I can influence more people to think like me.