Kalle Syri

#Startkoordinat: 60.51954, Slutkoordinat: 17.14935
Start time:

,

Distance:

4.4km, Verkebrovägen / Ölbovägen, SE

I run for Gävle

Jag är 20 år och när jag blir gammal vill jag kunna säga: Jag satt inte bara och tittade på när allt gick åt helvete, jag sprang för mitt liv. Klimatmötet i Paris kan förändra så mycket. Att bilda opinion för att vi ska få ett bindande klimatavtal är det viktigaste som finns. Därför går det inte att sitta still, därför springer jag för mitt liv.