Kalle Bonnedahl

#Runcop21
Start time:

12 November, 21:37

Distance:

9,3 km, Hörnefors, Umeå, SE

I run for the planet

Jag heter Kalle Bonnedahl, ekonom som tycker om att springa men ogillar rovdrift på planeter. Kanske är kopplingen mellan manifestationer och behovet att ändra både samhälle och vardagshandlingar oklar, men löpningen blev en bättre symbol ju mer jag tänkte på det. Medan klimatförändringen är en abstrakt och dramatisk effekt av mänsklighetens överexploatering av planeten kan löpningen i sin konkreta ursprunglighet symbolisera vägval vi måste ta. Vi använder inte bara fel energikällor. Vi är inte bara alltför många som konsumerar alltför mycket. Vi har också försökt lämna naturen. Vi höjer oss över den och vi har som högsta samhällsmål att kontrollera, bearbeta och omvandla den. När vi kan konsumera den och räkna in värde i sysselsättning, vinster och BNP, då, när vi förbrukar den, då finns den för oss. När sedan detta naturligtvis slår tillbaka som klimatförändring och artutrotning söker vi makalöst nog oftast mer distans, teknologi och kontroll. Löpningen kan visa på den återkoppling som behövs: Ansträngande men värdefull, lågteknologisk men lågbelastande och ger vårt medvetande direktkontakt åtminstone med vår egen natur. Här görs det dessutom gemensamt, inte som när vi konkurrerar om vem som konsumerar bäst, utan som likvärda deltagare mot ett gemensamt mål. Alla steg behövs.