Kajsa Kramming

#Runcop21
Start time:

15 November, 19:38

Distance:

5,7km, Högskogen, Uppsala, SE

I run for coming generations

Jag har alltid velat rädda världen. I december 2012 fick vara med om att starta Föräldravrålet, ett föräldraupprop för att få politikerna att prioritera klimatet och rädda barnen vi älskar och alla barn från en värld präglad av klimatkaos, konflikter och lidande. I mitt nuvarande jobb som doktorand i kulturgeografi har haft förmånen att kunna gå till botten med att granska människors relationer till naturen. Vi är helt beroende av en fungerande planet. Ändå lånar vi av barnen och kommande generationer; utan säkerhet och med skyhöga räntor. För mig är det ett klimatfrågan en moralisk fråga om hur vi beter oss gentemot uppväxande och kommande generationer, men också gentemot andra platser i världen. Lösningarna i klimatfrågan finns i den inneboende kraften hos var och en av oss och den kommer att se olika ut beroende på vilka vi är och var vi lever. Min kraft är mitt drivmedel när jag springer. Med den vill jag visa att alla kan reflektera över hur vi lever i världen. Ibland är det läge att ta i och springa fort, kämpandes mot klockan och tiden för när fönstret för att en omställning fortfarande är öppet. Ibland är det och ibland läge att sakta ned och överväga de val som behöver göras för att skapa en framtid som vi inte behöver känna skuld och skam över. Jag springer som ett uttryck för mitt dagliga engagemang för att tillsammans med resten av världen skapa en hållbar framtid för uppväxande och kommande generationer.

I run for coming generations

Jag har alltid velat rädda världen. I december 2012 fick vara med om att starta Föräldravrålet, ett föräldraupprop för att få politikerna att prioritera klimatet och rädda barnen vi älskar och alla barn från en värld präglad av klimatkaos, konflikter och lidande. I mitt nuvarande jobb som doktorand i kulturgeografi har haft förmånen att kunna gå till botten med att granska människors relationer till naturen. Vi är helt beroende av en fungerande planet. Ändå lånar vi av barnen och kommande generationer; utan säkerhet och med skyhöga räntor. För mig är det ett klimatfrågan en moralisk fråga om hur vi beter oss gentemot uppväxande och kommande generationer, men också gentemot andra platser i världen. Lösningarna i klimatfrågan finns i den inneboende kraften hos var och en av oss och den kommer att se olika ut beroende på vilka vi är och var vi lever. Min kraft är mitt drivmedel när jag springer. Med den vill jag visa att alla kan reflektera över hur vi lever i världen. Ibland är det läge att ta i och springa fort, kämpandes mot klockan och tiden för när fönstret för att en omställning fortfarande är öppet. Ibland är det och ibland läge att sakta ned och överväga de val som behöver göras för att skapa en framtid som vi inte behöver känna skuld och skam över. Jag springer som ett uttryck för mitt dagliga engagemang för att tillsammans med resten av världen skapa en hållbar framtid för uppväxande och kommande generationer.