Jonas Lundquist

#Runcop21
Start time:

11 November, 15:50

Distance:

6 km, Pålberget, Väg 374, Piteå, SE

I run for future generations

Jag vill springa för att jag vill att kommande generationer ska få en chans att uppleva världen.

I run for future generations

I want to run because I want future generations to have a chance to experience the world.