Johanna Jaara Åstrand

#121
Start time:

13 November, 08:04

Distance:

4,9 km, Örnsköldsvik, SE

I run for us, the teachers in our schools and preschools

Jag heter Johanna Jaara Åstrand. Jag är från Örnsköldsvik och är ordförande i Lärarförbundet. Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar och som lärare har man både ansvar för och förmåga att skapa förståelse för det. Klimatfrågan är en självklarhet både utifrån det uppdrag som finns i läroplanen och lärares samhällsuppdrag. För mig personligen är klimatet inte minst en fråga om global rättvisa. Lärarförbundet har ett stort internationellt engagemang och i våra samarbeten med lärarorganisationer över hela världen ser vi hur olika förutsättningar människor har att forma sina liv. Jordens resurser är redan i dag ojämnt fördelade och klimatförändringarna slår oerhört orättvist.