Jenna Ernestrand

#runcop21
Start time:

26 November, 11:27

Distance:

6.7 km, Amerongen, NED

I run for a longer life for our planet

Mitt namn är Jenna Ernestrand jag är 25 år och är uppvuxen i Helsingborg. Just nu är jag utbytesstudent på TU Delft här i Nederländerna. Jag springer för ett hälsosamt och längre liv – i dubbel bemärkelse. Idag springer jag för ett längre liv för vår planet. Jag springer för att bevisa att tillsammans kan vi påverka. Att det är de små vardagliga valen vi gör som bildar helheten och formar världen vi lämnar efter oss till kommande generationer. Vi kan alla hjälpa till och förlänga livet för vår planet!

I run for a longer life for our planet

My name is Jenna Ernestrand, I am 25 years old and are from Helsingborg, Sweden. Right now I am an exchange student at TU Delft here in the Netherlands. I run for a healthy and long life - in double sense. Today I run for a longer life for our planet. I run to prove that together we can influence so much more. It’s the tiny everyday choices we make in life that creates the totality and shapes the world we leave behind for our future generations. Together we can make a difference and save our beautiful planet! That’s why I run!