Jan Ingesson

#runcop21
Start time:

,

Distance:

10,2 km , Hamburg, DE

I run to address climate change

Hej, jag heter Jan och bor i Falköping i Sverige. Jag springer därför att klimat och miljöfrågan är så viktig just nu. Vi kan inte vänta längre och vi måste visa politiker att det här är mycket viktigt och att en omställning måste påbörjas genast. Strävan efter fortsatt ekonomisk och materiell tillväxt är inte längre möjlig eller önskvärd. Åtminstone inte för dom flesta av oss i Europa och i Västvärlden. Dessutom är det spännande att få vara en liten kugge i Run for your life :-) Jag springer för att visa att klimat och miljö är den frågan vi har att ta itu med just nu.