Jan-Erik Richnau

#151
Start time:

14 November, 05:53

Distance:

Ca 14 km, Sundsvall, SE

Jag springer för att mina barn ska få uppleva fyra årstider

Mitt namn är Jan-Erik Richnau, jag bor i Sundsvall tillsammans med min stjärnfamilj som innehåller 2 fina barn - Liza och Embla - och min ljuvliga kvinna. Jag arbetar med ledarutveckling och på fritiden rör jag mig i naturen i olika former. Särskilt älskar jag löpning och springer med min kvinna och med kompisarna i Löparlycka. Den här hösten har varit varm här i Sundsvall där jag bor. Varmaste hösten sedan 1700-talet. Det är tydligt att vi går mot en förändring. Jag älskar att leva med fyra årstider. Men under de senaste 10 åren har jag påtagligt upplevt att det inte riktigt går att förutsätta att vi ska få ha vinter här i mellersta Sverige. Det är märkligt för mig som alltid rört mig i naturen. Jag är rädd för att förlora möjligheten att söka kraft och energi i naturen. Jag är rädd för att vi inte ska få friskt vatten och att vi ska drabbas av översvämningar. På resor i både Karibien och i Thailand har jag insett att det finns platser som är betydligt hårdare drabbade än oss. Det går inte att vänta. Vi behöver engagera oss i dag. I det lilla genom att välja vad vi äter, hur vi klär oss och hur vi transporterar oss. I det lite större perspektivet genom att prata med familj, vänner, politiker och med de företag där vi sköter våra inköp. Jag springer för löparlycka. Jag springer för att mina barn och barnbarn ska kunna uppleva fyra årstider. Jag springer för att alla människor ska kunna få friskt vatten och slippa översvämningar. Jag springer för kärlek.

I'm running for that my children can experience four seasons

My name is Jan-Erik Richnau. I live in Sundsvall in the middle of Sweden together with my starfamily that contains 2 beatiful children – Liza and Embla – and my lovely woman. I work with leadershipdevelopment an in my sparetime I like to move around in nature in different ways. I specially loves running and I run together with my woman and my friends i Löparlycka (Runninghappiness). This spring has been varm in Sundsvall where I live. The varmest autum since the 1700s. It's clear that we're going towards a change. I love to live in four seasons. During the last 10 years I markedly experienced that I can't presume that we can have vinter here in the middle of Sweden. It's very odd for me who always been close to nature. I'm afraid to lose the possibility to seek force and energy in nature. I'm afraid that we can't have fresh tap water and that we are going to be affected by flooding. When I have been travelling in The Caribbean and Thailand I have recognized that thera are places that are considerably harder affected than us. We can't wait. We need to engage today. In the small perspective to chose what we eat, how we dress and how we transport. In the bigger perpective by talking to our families, friends, politicians and to the companies were we do our purchasing. I run for runninghappiness. I run for that my children and my grandchildren are going to experience four seasons. I run for that every people are going to get fresh water och avoid flooding. I run for love.