Ingrid Hellberg

#runcop21
Start time:

10 November, 20:10

Distance:

5,0 km, Jokkmokk, SE

I run for our nature and the seeds.

Jag heter Ingrid Hellberg ,jag bor i Jokkmokk och arbetar som Fjällträdgårdsmästare i en Fjällbotanisk trädgård. Jag springer i Jokkmokk och mina tankar går för att vi ska kunna odla våran mat där vi bor. GMO gröda skadar ekosystemet! GMO utsäde ägs av multinationella företag och den odlare som väljer detta utsäde måste köpa utsädet även nästa säsong enligt kontrakt. Det betyder att odlaren inte längre kan välja sitt utsäde. Friheten att välja gröda har därmed förlorats vilket också betyder att friheten att välja mat på min tallrik har gått förlorad. Jag vill kunna odla min egen ekologisk-biodynamiska mat där jag bor...... och jag vill att frön från min gröda kan överföras till nästa och nästa generation utan ett storföretag som mellanhand...... vilket skulle medföra stora kostnader och även kemisk bekämpning. Att odla utan GMO och bekämpningsmedel är bra för klimatet, för moder Jord och därmed också för människor och djur.

I run for our nature and the seeds.

My name is Ingrid Hellberg, I live in Jokkmokk and work as a gardener in a mountain botanical garden. I run in Jokkmokk and my dearest wish is that we grow our food where we live. GM crops damage the ecosystem! GM seeds are owned by multinational companies, and the farmers who choose them are cotnractually obliged to buy the same seeds next season. Which means that farmers can no longer select their own seeds. The freedom to choose your crops is thus lost, which in turn means that the freedom to choose the food on your own plate has been lost. I want to grow my own organic-biodynamic food where I live ...... and I want the seeds from my crops to be transferred onto following generations without a major company as an intermediary ...... something that would in turn entail huge costs and even chemical treatment. To farm without the use of GM crops and pesticides is good for the climate, for Mother Earth and thus for humans and animals.