Cecilia Marmolin

#226
Start time:

16 November, 12:48

Distance:

1,2 km, Historiska museet - Dramaten, Stockholm, SE

I run for the past, the present and the future

Jag heter Cecilia Marmolin, jag bor i Stockholm och arbetar på Historiska museet. Min ingång till klimatfrågan är det faktum att människor har i alla tider påverkat sin miljö. Samspelet har inte varit okomplicerat, ens i de tider då människan till synes levt av och med naturen. Vi vet till exempel att under vikingatiden förstörde nybyggare både flora och fauna på Island när de högg ner skogen till sina hus och jagade och fiskade som de var vana vid hemma i Norge. Den känsliga ön klarade inte det. Men genom skrivna källor vet vi att människorna på Island löste situationen genom att komma överens om hur öns resurser skulle utnyttjas. Kunde dom så kan vi! Klimatförändringar orsakade av "naturliga" anledningar har också påverkat människor allvarligt i det historiska Norden. Ett massivt vulkanutbrott kring år 500 orsakade stoftmoln som skymde solen och månen under flera säsonger med hungersnöd som resultat. Solnedgångar och soluppgångar blev blodröda av svaveldioxiden i stratosfären. Rädslan som människor upplevde finns bevarad i dikter och sånger från vikingatiden. Där talas om Fimbulvintern, den eviga vintern som förebådar Ragnarök; världens undergång. Det är dags att samlas för att undvika att ett "Ragnarök" orsakas av klimatförändringarna i vår egen tid. Jag springer för att även framtidens människor ska få ha en historia.

I run for the past, the present and the future

Jag heter Cecilia Marmolin, jag bor i Stockholm och arbetar på Historiska museet. Min ingång till klimatfrågan är det faktum att människor har i alla tider påverkat sin miljö. Samspelet har inte varit okomplicerat, ens i de tider då människan till synes levt av och med naturen. Vi vet till exempel att under vikingatiden förstörde nybyggare både flora och fauna på Island när de högg ner skogen till sina hus och jagade och fiskade som de var vana vid hemma i Norge. Den känsliga ön klarade inte det. Men genom skrivna källor vet vi att människorna på Island löste situationen genom att komma överens om hur öns resurser skulle utnyttjas. Kunde dom så kan vi! Klimatförändringar orsakade av "naturliga" anledningar har också påverkat människor allvarligt i det historiska Norden. Ett massivt vulkanutbrott kring år 500 orsakade stoftmoln som skymde solen och månen under flera säsonger med hungersnöd som resultat. Solnedgångar och soluppgångar blev blodröda av svaveldioxiden i stratosfären. Rädslan som människor upplevde finns bevarad i dikter och sånger från vikingatiden. Där talas om Fimbulvintern, den eviga vintern som förebådar Ragnarök; världens undergång. Det är dags att samlas för att undvika att ett "Ragnarök" orsakas av klimatförändringarna i vår egen tid. Jag springer för att även framtidens människor ska få ha en historia.