Helena Björkman

#Runcop21
Start time:

19 November, 18:35

Distance:

3,4 km, Varberg, SE

I run for awareness

Mitt namn är Helena Björkman och jag är 24 år gammal. Jag bor i Varberg och det är även där jag kommer att springa min sträcka i detta stafettlopp för miljön. Jag studerar mitt tredje, och sista, år på Campus Varberg där jag utbildar mig till energiekonom. I programmet läser vi en hel del klassiska ekonomikurser men vi läser även kurser om energi och miljö, t.ex. miljökunskap, förnybar energi, effektiv energianvändning, energiteknik osv. Jag sökte till denna utbildning då jag har ett stort intresse för både ekonomi och miljö, så för mig var detta det självklara valet av utbildning. Hur kommer det sig då att jag är intresserad av miljö- och klimatfrågor? När blev jag berörd av dessa frågor och vad var det som fick mig att börja engagera mig? Just nu känns det som att jag är född engagerad, men så är givetvis inte fallet. Någon gång under min gymnasietid förändrades min inställning till klimatfrågor och miljö. Jag tror inte att det handlar om någon specifik händelse, det kanske bara handlade om att jag blev vuxen och började reflektera över vad som håller på att hända med vår värld. Man hörde nyheter om att glaciärer smälter, isbjörnarna minskar i antal, koldioxidutsläppen ökar och katastrofala klimatförändringar sker. Då började väl allting bli verkligt på något sätt. Sedan började jag min högskoleutbildning. Ju mer kunskap jag har mottagit, desto mer medveten och engagerad har jag blivit. Jag har lärt mig om olika förnyelsebara energikällor som skulle kunna ersätta fossila energikällor. Jag är medveten om alla fördelar med att köpa ekologiskt i stället för icke ekologiskt. Jag vet att återvinning lönar sig även om det kanske råkar vara lite ansträngande för stunden. Jag vet också att vi som bor i den rika delen av världen ligger bakom de mesta av utsläppen som idag påverkar vårt klimat. Och slutligen vet jag att om vi inte minskar våra utsläpp av växthusgaser är det inte en fråga om vi står inför en katastrof, utan hur stor den blir, när den kommer och var den kommer att slå till som värst. Jag springer alltså för att bidra till medvetenhet kring dessa problem och utmaningar. Med kunskap och insikt kan man komma långt och jag tror att detta kan utgöra en stor del av lösningen – mer medvetenhet!