Helen Engholm

#Runcop21
Start time:

19 November, 09:20

Distance:

1,2 km, Göteborg, SE

I run for climate justice

Varje dag vaknar vi och fattar beslut som påverkar klimatet. Varje dag så misslyckas vi. Inte för att vi inte vet och kan göra rätt utan därför att vi inte jobbar tillsammans. Vi måste organisera oss för att rädda jorden undan klimatkatastrof. Vi drabbas inte av de allra värsta effekterna av när jordens medeltemperatur ökar men vi bär ett mycket större ansvar över att det sker.