Håkan Öhlund

#Runcop21
Start time:

18 November, 08:30

Distance:

9,5 km , Jönköping, Kaxholmen, SE

I run for future generations

Jag heter Håkan Öhlund, jag är 42 år och har tre barn. Jag bor i Huskvarna och älskar att vara i naturen. Tidigare arbetade jag med att dimensionera vatten- och avloppssystem och då kunde jag se att även Sverige som var relativt förskonat från klimatförändringens ofta katastrofala följder började drabbas av kraftiga regn allt oftare. Regn som statistiskt beräknades falla en gång på 100 år återkom på en del platser med mycket högre frekvens. Detta och liknande tecken från andra delar av världen gjorde mig mer uppmärksam på klimatfrågans konsekvenser och ledde mig mot att börja handla. Nu försöker jag göra saker för att minska min miljöbelastning i min vardag. T ex handla ekologiskt, plocka bort kött ur min kundvagn, välja bort flygresor och göra medvetna val av andra varor och tjänster. Jag gör detta för att jag mår bättre av det och för att bidra till att kommande generationer, både mina barn och andras runt om i världen ska kunna leva i en bra värld som inte förstörts av vårt sätt att överutnyttja jordens resurser och att de i sin tur även ska kunna sätta barn till världen. Samtidigt inser jag att jag som enskild person och ingen annan ensam kan göra nog för att bromsa den klimatpåverkan vi har startat. Därför känns det viktigt för mig att delta i löpningen till Paris och därigenom få göra något gemensamt med andra för miljön. Jag önskar att fler börjar tänka mer långsiktigt och gör sina val och prioriteringar utifrån vad vi vill lämna över för värld till kommande generationer. Jag har inte tidigare engagerat mig i någon rörelse för miljön men har sedan en tid tillbaka tänkt att jag vill manifestera min ståndpunkt mer offentligt. Förhoppningsvis kan mitt engagemang få andra i min närhet att öppna ögonen för vilka utmaningar vi står inför och att det är dags att börja agera så gott man kan. Jag vill även att de politiker som kan bidra till att påverka de mer övergripande besluten, beslut som hos många nog kan ses som obekväma, ska känna stöd att driva på hårdare för en ljusare framtid! I Sverige tycker jag att vi har stora möjligheter att agera föredöme för andra nationer när det kommer till åtgärder mot klimatförändringen.