Hagisha

#Runcop21
Start time:

10 November, 14:23

Distance:

6 km, Jokkmokk, SE

Jag springer för Eritrea

Jag heter Hagisha och bor i Jokkmokk. Jag har vuxit upp i Eritrea. Jag har bott i Sverige i några månader och håller just på att lära mig svenska. Mitt hemland Eritrea är ett av de särskilt drabbade länderna vad gäller klimatförändringarna. Jag vill bidra till att uppmärksamma detta och att det är bråttom att handla. Att springa är mitt uttryckssätt, jag har alltid sprungit mycket. Idag springer jag för Eritrea och för alla människor där jag älskar.

I run for Eritrea

My name is Hagisha and I live in Jokkmokk. I grew up in Eritrea. I’ve lived in Sweden for a few months and am just beginning to learn Swedish. My homeland Eritrea is particularly affected by climate change. I want to help to draw attention to this fact and that the urgency of acting on it. Running is my way of expressing myself. I have always run a lot. Today I run for Eritrea and all the people I love.