Gabriella Mäkelä

#Runcop21
Start time:

10 November, 06:05

Distance:

3.2 km, Busshållplats Nietsak / E45, Gällivare, SE

We run for the oceans

Jag heter Gabriella Mäkelä, jobbar som röntgensjuksköterska på Gällivare sjukhus. Jag har två pojkar och vi springer tillsammans idag. Det hela började en eftermiddag i september när jag förhörde min äldsta son David inför ett prov i No. Provet handlade om ”Kust och Hav” och David berättade bland annat om en film de sett på skolan om hur länder runt Östersjön släpper ut avfall rakt ut i havet. Avsnittet i boken handlar mycket om miljöförstöring, vad vi människor gör och vad vi skulle kunna göra annorlunda. Det handlar även om djur och natur kring kust och hav. Nästa morgon ser vi nyheterna på TV och där berättar man att populationerna av marina arter i världshaven har halverats sedan 1970 talet. Alltså, sedan jag var liten har hälften av många arter i havets försvunnit!! Tanken slår mig hur det kommer att se ut om 30 år då mina barn är i min ålder? Vad är det som händer?? Samma dag så ser jag detta evenemang på min facebooksida, visar det för mina pojkar, och det var ingen tvekan; vi ska springa! Jag heter David Mäkelä och är 12 år. Vi såg en film på skolan, den visade en bonde i ett land vid Östersjön som tippade djurens gödsel nära havet. Han hade gjort det länge och det var massor med bajs blandat med döda fiskar i en enda gegga. Det var massa flugor runt och allt var superäckligt. Bonden blev polisanmäld men jag vet inte hur det gick sedan. Jag tycker att presidenter och de som bestämmer i länder ska ha mer gränser och ansvar för vad man får och inte får göra. Jag vill kunna bada i rent vatten och äta fisk som levt i rent vatten.

We run for the oceans

My name is Gabriella Mäkelä. I work as a radiographer at Gällivare Hospital. I have two boys and we’re running together today. It all started one afternoon in September when I was questioning my oldest son David before a science test. The test was about the 'Coast and Sea, and David told me about a film they had seen at school about how countries around the Baltic Sea emit waste straight into the water. The relevant section of his textbook is all about pollution, what we humans do and what we could do differently. It’s also about animals and the natural environment round coastlines and seas. The next morning we watched, where we heard that the ocean population of marine species has halved since the 1970s. In other words: since I was little, half the species in the sea have disappeared !! The thought that occured to me: how will things look in 30 years time when my children are my own age? What on earth is going on?? The same day I saw this event advertised on my Facebook page, showed it to my boys and there was no doubt; We have to run! My name is David Makela and I’m 12 years. We saw a film at school, it showed a farmer in a country bordering the Baltic Sea who dumped animal manure near the sea. He’d been doing it for a long time, and there was lots of pooh all mixed up with dead fish in a single gooey mess. There were lots of flies around and everything was really disgusting. The farmer was reported to the police, but I don’t know what happened after that. I think that presidents and those who decide in the countries ought to step up more limits, have more responsibility for what you can and can’t do. I want to be able to swim in in clean water, and eat fish that have lived in clean water.