Florian Möller

#Runcop21
Start time:

11 November, 20:22

Distance:

13,7 km, Hemmingsmarksvägen, Skellefteå, SE

I am running on behalf of the climate

Jag heter Florian Möller, har fru och tre barn och arbetar som yrkeslärare. Jag är 54 år och har deltagit och deltar fortfarande i kretsloppens överkonsumtion, jag försöker ändra på det genom att äta vegetariskt, värma huset med solenergi, cykla mer, odla egen mat m.m. Men det räcker inte. Kör hybrid bil, seglar, åker skidor. Väljer tåg istället för flyg, köper ekologiskt och det räcker ändå inte. Det känns som att jag simmar motströms med vissa klimatvänliga val jag gör. Insikten finns, att som ensam kan jag inte minska min konsumtion, jag förstår att vi måste tillsammans ändra hur vi ser på saker, så att klimatvänliga alternativ skapas till att bli normer. Jag tycker mig se en ljusning, ändring av attityder, och hoppas att detta klimatmöte ska uppmärksammas och lyckas med ett stort steg i rätt riktning.

I am running on behalf of the climate

My name is Florian Möller, I have a wife and three children and work as an instructor. I’m 54, have participated and continue to participate in the cycle of overconsumption. I'm trying to change this by being a vegetarian, heating my house with solar energy, cycling more, growing my own food etc. But that’s not enough. Running a hybrid car, sailing, skiing: choose the train instead of flying, buy organic and it still isn’t enough. With some of the climate-friendly choices I make it feels as if I'm swimming against the current. The understanding that I alone cannot reduce my consumption exists. I understand that we must work together to change the way we look at things, so that climate-friendly alternatives become the standard way of doing things. But I think I see a ray of hope – changing attitudes – and I hope that this climate change conference will both get plenty of attention and succeed in taking us a big step in the right direction.