Fjällbjörkens Förskola

#Runcop21
Start time:

09 November, 13:21

Distance:

0,6km, Kiruna, SE

Vi springer för blommorna

Vi måste ta hand om jorden. Skräpar vi ner och smutsar vi ner den kommer den att bli sjuk och mår dåligt. Om jorden mår dåligt går den sönder. Det kommer inte bli några blommor och ingen potatis att äta. Blommor behövs för att bin ska kunna göra honung. Vi behöver honung och mat för att leva. När jorden blir sjuk kommer träden att dö. Om vi inte har träd kommer vi inte att kunna andas. Skräp ska man slänga i sopkorgen. Då hjälper vi jorden att må bra.

We run for the flowers

We must take care of the earth. If we fill it with litter and get it all dirty then we’ll get sick, and feel bad. If the earth feels bad then it will break down. There will be no flowers and no potatoes to eat either. Flowers are needed for bees to be able to make honey. We need honey and food to live. When the Earth gets ill the trees will die. And if we don’t have any trees then won’t be able to breathe. Rubbish should be thrown in the rubbish bin. That way we help the earth feel good.