Eva Lövbrand

#Runcop21
Start time:

17 November, 19:48

Distance:

4,1 km, Hans Meijersväg 2, Linköping, SE

I run for a climate politics of hope and possibility

Hur kan vi göra klimatpolitiken till ett framåtsträvande, hoppfullt och engagerande samhällsprojekt? För mig är det här en central forskningsfråga och framtidsfråga. Jag heter Eva Lövbrand och är lektor på Linköpings universitet. Jag har följt den klimatpolitiska utvecklingen på nära håll i snart 15 år. Jag suttit med vid FNs årliga klimattoppmöten, intervjuat klimatforskare, miljöaktivister, tjänstemän och politiker. Jag har närstuderat framväxten av FNs klimatpolitiska regelverk och den internationella utsläppshandeln. Det finns många skäl att vara pessimistisk som klimatforskare. Trots 20 år av intensiva FN förhandlingar, fortsätter de globala växthusgasutsläppen att öka och vi börjar nu förstå omfattningen av människans påverkan på klimatsystemet. Detta till trots tror jag på politikens förändringskraft. Det är dags att ta steget från dystopiska klimatberättelser om stigande temperaturer, smältande glasiärer och extrema väderhändelser och börja formulera en klimatpolitisk berättelse som väcker tillit och förhoppning om en bättre framtid. För att detta ska bli möjligt tror jag att klimatfrågan måste göras tillgänglig och mindre skrämmande för oss alla i vår vardag. Jag springer för att förstå hur vanliga människor i Sverige och Europa samlas för att göra klimatfrågan levande och meningsfull. Och jag springer för att ta del av de framtidsdrömmar som vägen till Paris kan bära med sig.