Sarakka Gaup

#Ersätter Emma von Wendt
Start time:

09 November, 20:53

Distance:

4,6 km, E10, 982 99 Gällivare, Kiruna, SE

I run for my life

Jeg heter Sarakka Gaup, jeg er 24 år. Jeg kommer fra Kautokeino og Oslo. Familien min i Kautokeino er reindriftssamer. Jeg har både byliv og viddene innom meg. Flokken, språket og den samiske kulturen er så nært mitt hjerte. Jeg og mitt folk lever i, av og for naturen. Uten åtte årstider, minusgrader og is på vannene forsvinner vi. Jeg løper for de nye generasjonene som og skal få jobbe i reindrifta. Jeg løper av respekt for mine formødre og forfedre. Jeg vet jeg er en del av naturen. Jeg løper virkelig for livet mitt!

I run for my life

My name is Sarakka Gaup, I’m 24 years old. I come from Kautokeino and Oslo. My family in Kautokeino are reindeer herders. I carry both city life and the wilderness inside me. The herd, our language and Sami culture are all very close my heart. I and my people live in, by and for nature. Without eight seasons, freezing temperatures and ice on the lakes we’ll disappear. I run for future generations that should also be able to work with reindeer herding. I run out of respect for my foremothers and forefathers. I know I’m a part of nature. Truly, I’m running for my life!