Ellen Arneborg & Hökerums skola åk 4

#
Start time:

18 November, 19:18

Distance:

5 km, Ulricehamn, SE

Jag springer för skolorna i Bangladesh

Jag heter Ellen och är 10 år. Jag springer tillsammans med elever, lärare och föräldrar från Hökerum skola. Vi springer för skolor och för alla barn i Bangladesh. Vi vill att alla barn ska få gå i skolan och då behövs pengar och det får inte vara för mycket översvämningar. Vi samlar in och skickar pengar till skolor i Bangladesh för att de ska vara öppna, men det hjälper inte om det blir för mycket översvämningar. Då kan barnen inte ta sig till skolan. Översvämningarna är delvist naturliga men förvärras av oss som kör bil och släpper ut en massa avgaser. Går inte barnen i skolan får dom ingen utbildning och kan inte skaffa jobb så att tillslut finns det inga lärare kvar. Dit hoppas vi att vi aldrig kommer men det kan hända om vi fortsätter att släppa ut lika mycket avgaser som vi gör idag. Vi kommer fortsätta stötta skolor i Bangladesh nu är det upp till politikerna att fatta kloka beslut.

I run for the schools in Bangladesh

My name is Ellen and I am 10 years old. I run along with pupils, teachers and parents from Hökerum school. We run for the schools and children in Bangladesh. We want all children to get the chance to go to school. We raise money and send to schools in Bangladesh, but that doesn´t help if there is too much flooding. Then the Children won´t be able to get to the schools. The floods are partly natural, but they become enhanced when we drive cars and release lots of exhaust fumes. If the children don’t go to school, they won’t get any education and no jobs, and in the end there will be no teachers left. We hope they will never experience that, but it may happen if we continue to emit as much exhaust fumes as we do today. We will continue to support schools in Bangladesh, and now it is up to the politicians to make wise decisions.