Eiler Marklund

#Runcop21
Start time:

11 November, 02:45

Distance:

2,9 km, Gamla Kågevägen 34, 931 42 Skellefteå, SE

I run for the future

Jag heter Eje Marklund och är pensionär sedan några månader tillbaka. Nu springer jag i Skellefteå där jag har bott sedan 1984. Det var också det året som jag blev engagerad i klimatfrågan genom Naturskyddsföreningen. För mig personligen har det inneburit att jag inte har skaffat någon egen bil och det får gå flera år mellan varje flygresa till utlandet. Jag vill att våra barn och barnbarn inte ska behöva lida och kanske inte överleva då vi så tanklöst roffar åt oss av jordens resurser och genom detta också förändrar vår atmosfär så att det bl a leder till ett varmare klimat och därmed höjda havsnivåer, orkaner, försurat hav, förstörda korallrev, torka i stora delar av världen och översvämningar i andra delar. Här i Sverige är det kanske möjligt att vi klarar oss lindrigare undan men det innebär samtidIgt att det är hit många klimatflyktingar måste ta sig. Då kommer många fler än den flyktingström som just nu når oss. Då kommer det att bli stora motsättningar, kanske krig. Än finns det lite tid vända utvecklingen men det måste ske inom de närmaste åren och därför är det så viktigt att politikerna i Paris kommer överens om tillräckliga utsläppsminskningar.