Denise Fahlander

#Startkoordinat: 60.63186, Slutkoordinat: 17.12322
Start time:

15 November, 08:55

Distance:

4,3 km, Skogsmursvägen 90, Gävle, SE

I run for the world

Under min korta tid på Jorden har koldioxidkoncentrationen i luften stigit skrämmande mycket. Från 320 miljondelar till över 400. För mig är det så uppenbart att mängden koldioxid ökar p.g.a. människans hänsynslösa användning av planetens resurser. Jag skräms av att Jorden är trasig. Monokulturer, med en sorts gröda över enorma ytor. Oerhörda uppgrävda sår i naturen. Folk som bor i sopstäder. Vissa har knappt vatten eller mat, på grund av förändrat klimat och de social orättvisor som dagens samhällssystem skapar. Industrialiserade jordbruk med djur i otroligt stora grupper på liten yta och ingen möjlighet till det liv de skulle ha levt i frihet. Stora ytor på havsbotten körs upp i jakt på mineraler. Det är inte utan att jag känner mig uppgiven emellanåt. Vi behöver ett ekonomiskt system som inte gynnar dessa hemskheter! Jag har valt att försöka vara fri. Mest engagerar jag mig ideellt för en bättre värld. Ibland jobbar jag avlönade timmar för ekologisk hållbarhet och ibland med barn på förskola och deltar i deras liv och utveckling. Jag ingår i en stadsodling med andra, för att äta giftfri mat, bevara värdefulla kultursorter och ta igen kunskap som tappats på bara en generation. Jag vill vara med och bevara biologisk mångfald i naturliga ekosystem, vi behöver hitta gemensamma vägar för det, och det inkluderar att bygga gemenskap, tillit och jämställdhet mellan alla människor på Jorden. Jag springer för att jag vill vara med och göra Jorden hel.