David Hunhammar & Thea Salomonsson  

#Runcop21
Start time:

12 November, 16:18

Distance:

4,2 km, Umeå, SE

We run for brave political decisions

Vi heter Thea och David, är båda 22 år och bor och studerar sedan några månader i Umeå. Vi kommer från Piteå och Stockholm, träffades på Kebnekaise och tycker om att vara ute på äventyr tillsammans. Vi springer för framtiden. För alla de naturliga miljöer, djur och människor som redan är drabbade och kommer att drabbas av klimatförändringarna. För mångfalden och skönheten på vår planet. Politikerna i Paris behöver få veta att vi är oerhört många som förstår allvaret med klimatkrisen och kräver att de tar ansvar för vår gemensamma framtid. Oavsett hur mycket vi på individnivå ändrar våra beteendemönster krävs djärvare globalpolitiska löften och styrmedel. Vi säger som Kirunas härligaste brandman Hasse som brukar ha brandutbildning med personalen på Kebnekaise: DET BRINNER! AGERA! Kanske kan man likna klimatkrisen med en husbrand. Kanske många av oss inte befinner oss i det rum där det börjat brinna. Kanske brinner det i köket och det var vi som glömde plattan på men då vi lämnat rummet märker vi inte mer än en konstig lukt. Men lukten och röken blir snart smärtsamt uppenbar. Det går fort för en brand att sprida sig. Endast med gemensamma krafter kan den släckas.

We run for brave political decisions

Our names are Thea and David, we are both 22 years old and live and study in Umeå. We come from Piteå and Stockholm, we met at Kebnekaise and we love to be on outdoor adventures together. We run for the future, for all the natural environments, animals and people that are affected and will get affected by the climate change. For the diversity and beauty of our planet. The politicians in Paris need to know that we are a great many that understand the severity of the climate crisis and demand that they take their responsibility for our collective future. Regardless how much we change our patterns of behaviour on individual level, bolder political promises and instruments are required on a global level. We say like the most wonderful firefighter in Kiruna named Hasse: There is a fire! Act! You could compare the climate crisis with a house fire. Maybe many of us don’t find ourselves where the fire has started. Maybe the fire is in the kitchen and it was us that left the stove on but since we have left the room we don’t notice anything but a strange smell. But the smell and the smoke soon get painfully obvious. A fire spreads fast. We can be put it out, but only if we stand united.