David Edeblom

#Runcop21
Start time:

11 November, 19:26

Distance:

9,4 km, Piteå, SE

I run for the forest and the mountains

Jag heter David Edelblom och bor i Piteå Jag älskar att vara i naturen, skogen och bergen, det förmedlar känslan av livet och dess innersta väsen, hur allt hänger ihop och vad som är betydelsefullt. Jag vill inte förstöra det här Jag vill inte förstöra livet Jag springer för bergen och skogen och känslan av liv

I run for the forest and the mountains

My name is David Edelblom and I live in Piteå I love being in nature, the woods and the mountains, it conveys the feeling of life and its essence, how everything fits together and what is important. I do not want to destroy that I do not want to destroy life I run for the hills and woods and the feeling of life