Caroline Mårtensson

#runcop21
Start time:

20 November, 17:04

Distance:

0,8 km, Malmö, SE

I run for a sustainable future.

Mitt namn är Caroline Mårtensson.  Jag arbetar som konstnär, ofta med frågor rörande miljöpolitiska frågeställningar.  Jag tror på konsten som en förmedlingskanal, där svåra frågor kan belysas på alternativa sätt. Bland annat har jag arbetat utifrån den kommersiella odlingen. Odling förknippas ofta med något rent, vackert och ursprungligt, men den kommersiella växtproduktionen är närmast industriell. Småskalig produktion och artmångfald har fått ge efter för storskalighet och effektivitet.  Under senare år har det dock blivit en allt större efterfrågan på ekologiska och närproducerade grödor, vilket känns hoppfullt även om det tagit tid för oss att få upp ögonen för vad växtgifter gjort med vår mångfald.  Det är svårt att förstå att något så primärt ska behöva ta så lång tid för mänskligheten att ta in. Redan 1962 varnade marinbiologen Rachel Carson i boken Tyst vår för långlivade organiska miljögifter. Hon beskrev hur gifter som DDT vandrar i näringskedjan. Tyst vår gjorde upp med en naiv tro på att kemin snabbt och enkelt skulle kunna anpassa naturen efter mänskliga behov. Cason bemöttes med mycket skepticism, men lade ändå grunden för den västerländska miljörörelsen. Detta är nu alltså mer än 50 år sedan. Eftersom vi alla är kuggar i ett ekosystem, måste vi förstå, att den enskildes val, faktiskt påverkar utvecklingen. Deltagandet i denna stafett är en symbolisk gest, för min tro på, att vi tillsammans, ska kunna bromsa den negativa klimatutvecklingen.