Carl Lindberg

#Runcop21
Start time:

16 November, 00:10

Distance:

0,7 km, Stadsteatern, Uppsala, SE

I run because we need to get the political leaders in the world to take controversial decisions

Under mer än 15 år har jag arbetat för att främja Education for Sustainable Development, Utbildning för hållbar utveckling både i Sverige och som företrädare för UNESCO internationellt. Klimatfrågan är central i detta arbete. Redan i Agenda 21 som antogs i Rio de Janeiro 1992 lyfte världens ledare fram att vi måste ställa om våra utbildningssystem från förskolan till universitetsnivån så att hållbar utveckling blir en ledstjärna. Det är särskilt angeläget i den rika delen av världen eftersom det är vår livsstil som ger de största ekologiska fotavtrycken , däribland klimatpåverkan genom koldioxidutsläppen. Det är de fattigaste och mest sårbara folken som först drabbas av klimatförändringarna , men alla våra barn och barnbarn kommer att drabbas förr eller senare. Vi måste få politiska ledare i världen som är beredda att ta de kontroversiella beslut som kommer att utmana starka intressen inom alla samhällssektorer. I demokratier förutsätter det en upplyst och välutbildad befolkning som inser vad som står på spel och väljer sådana ledare. Det förutsätter att utbildningssektorn som oftast är den resursmässigt starkaste sektorn får mål för sin verksamhet som leder till att människor inte bara inser allvaret i situation utan själva också är beredda att handla på olika sätt bl a genom förändringar i den egna livsstilen.

I run because we need to get the political leaders in the world to take controversial decisions

Under mer än 15 år har jag arbetat för att främja Education for Sustainable Development, Utbildning för hållbar utveckling både i Sverige och som företrädare för UNESCO internationellt. Klimatfrågan är central i detta arbete. Redan i Agenda 21 som antogs i Rio de Janeiro 1992 lyfte världens ledare fram att vi måste ställa om våra utbildningssystem från förskolan till universitetsnivån så att hållbar utveckling blir en ledstjärna. Det är särskilt angeläget i den rika delen av världen eftersom det är vår livsstil som ger de största ekologiska fotavtrycken , däribland klimatpåverkan genom koldioxidutsläppen. Det är de fattigaste och mest sårbara folken som först drabbas av klimatförändringarna , men alla våra barn och barnbarn kommer att drabbas förr eller senare. Vi måste få politiska ledare i världen som är beredda att ta de kontroversiella beslut som kommer att utmana starka intressen inom alla samhällssektorer. I demokratier förutsätter det en upplyst och välutbildad befolkning som inser vad som står på spel och väljer sådana ledare. Det förutsätter att utbildningssektorn som oftast är den resursmässigt starkaste sektorn får mål för sin verksamhet som leder till att människor inte bara inser allvaret i situation utan själva också är beredda att handla på olika sätt bl a genom förändringar i den egna livsstilen.