Bodil Dürebrandt

#Startkoordinat: 60.83913, 17.2013 Slutkoordinat: 60.76918, 17.19171
Start time:

15 November, 06:15

Distance:

8,6 km, Trödjevägen 85, Gävle, SE

Jag heter Bodil Dürebrandt, arbetar som Hållbarhetsutvecklare, har tre fantastiska barn, är uppvuxen i Gävle, där jag fortfarande bor och arbetar. En stad som jag alltid trivts i och mått bra i. Det finns en plats till som är speciell för mig och det är vårt sommarställe på Väddö där jag är så mycket som möjligt sommartid och som även betyder mycket för mina barn. Jag har aldrig varit orolig för att klimatförändringar ska drabba mig personligen eller mina barn eller de platser som jag tycker om för jag tror inte vi kommer att drabbas lika mycket som i de sydligare delarna av världen. Däremot känner jag oro för hur andra människor som lever söderut drabbas redan nu och kommer att få det värre. Och att det är vårt sätt att leva här som bidrar till det. Ibland kan jag känna att det är så lätt att ta det mesta för givet, att vara här och nu och inte se att det vi gör här i vår vardag påverkar så mycket annat. Från början när jag ville springa för klimatet tänkte jag att jag ville springa just för mina barn, min stad och för mitt smultronställe Väddö men har tänkt om. Jag springer nu istället för resten av världen för vi som bor Sverige och i Gävle behöver ta vårt ansvar och minska våra utsläpp så mycket som möjligt och även visa andra länder att det går. För jag vet att vi kan, nu ska vi även göra det!