Berit Jannok

#Runcop21
Start time:

10 November, 01:33

Distance:

12,3 km, Muorjevaara E10 , SE

I run for the raindeer

Jag är same och min familj håller på med renskötsel. Det är naturnära och klimat ändringar är ett stort hot mot fortsatt renskötsel och framtiden för näringen. Vi ser redan nu varma vintrar och det förstör renbetet på vintern. Det blir en isskorpa som stänger betet för renen. Jag älskar att vara ute i naturen och vill att den ska vara ren och fin för kommande generationer. Jag arbetar som idrottslärare och är väldigt mån om att mina elever ska lära sig om naturen och att vara rädd om den. De ska lära sig att använda naturen utan att lämna spår efter sig

I run for the raindeer

I'm a Sami and my family works in reindeer herding. It’s a close-to-nature kind of profession, and climate change is a major threat both to continued reindeer herding and the profession’s future. We are already seeing warm winters, which destroy the reindeer grazing grounds. They’re turned into an icesheet, which closes off the pasture to the reindeer. I love being outdoors, and want it to be nice and clean for future generations. I work as a sports teacher and I’m very keen that my students both learn about nature and how to be careful with it. They should learn how to use nature without leaving traces behind them.