Bengt Levinsson

#Runcop21
Start time:

19 November, 16:20

Distance:

4.3 km, Varberg, SE

I run for my concerns about our environment now and in the future

Jag heter Bengt Levinsson och bor i Varberg. Vi ser hur den globala uppvärmningen hotar vårt Halland och nu måste vi ta tag i det på allvar. Jag springer för att jag vill visa att jag är beredd på att utsätta mig för umbäranden som stödjer ett mer hållbart samhälle.