Barbro Juuso

#Runcop21
Start time:

09 November, 23:13

Distance:

4,5 km, Moskojärvi E10, Gällivare , SE

Jag springer för rent vatten

Jag springer för att jag vill att fler ska få tillgång till rent vatten. Jag heter Barbro Juuso och har 2 halvvuxna barn. Jag arbetar som sjuksköterska vid Gällivare sjukhus. När jag inte arbetar vill jag gärna vara ute i naturen. En skidtur på hemmafjället Dundret, jogga i skogen eller paddla i något stilla vatten. Klimatförändringarna skrämmer mig. Det känns inte heller helt lätt att veta vad som är rätt, fel, klokt, hur man ska göra för att vara och leva klimatsmart. Förra helgen var jag ute i skogen och som en självklarhet drack jag vatten ur en bäck jag passerade. Vi vet att industrier, jordbruk, fiskodlingar m.m släpper ut bl.a gödningsmedel, bekämpnings- medel och antibiotika i våra vatten. Jag tycker vi måste vara rädd om vårt vatten. Vi kan inte bara förbruka vår mark, skog och vatten vi måste vårda den så det finns kvar och mår bra. När barnen var små och vi var ute i skogen lärde vi dem att vi självklart tar med vårt skräp hem, vi kan inte bara slänga det ute i naturen. Det kan tyckas enkelt och banalt men man måste ju börja någonstans. Om vi inte lär oss i det lilla lär vi oss inte respektera det i det stora heller. Vi måste få lära oss att göra rätt. För många år sedan när jag var ung var jag ute och "backpack" reste och var på en liten ö på Maldiverna. Vi snorklade i det turkosfärgade vattnet och tittade på vackra fiskar och koraller, helt underbart. Sedan fick vi veta att de åkte och slängde/dumpade alla soporna i havet. Då tänker jag att det måste ju bero på att man inte vet, man måste på nåt sätt tro att det är okey att dumpa i havet och att det på nåt sätt försvinner, blir ofarligt eller att havet är oändligt och kan ta hand om all vår skit och avfall. Men trots att vi kan och vet så mycket så fortsätter det att släppas ut farliga saker i våra marker och vatten. Sång- Vattenmoln som faller ner som regn och snö som smälter ner och rinner i stora bäckar som porlar, glider fram i älv och flod, vilar i en blank sjö eller rullar ut i havet. Solen värmer hav och sjöar och fukten stiger upp mot himlen som bildar vattenmoln. Jag gillar den sången och den sjöng jag med barnen då de var små. Allt hänger ihop. Jag springer för vattnet.

I run for clean water

I run because I want more people to have access to clean water. My name is Barbro Juuso and I have 2 youngish children. I work as a nurse at the hospital in Gällivare. When I'm not working I love being out in nature: a ski trip on our local fell Dundret, jogging in the woods or paddling through any stretch of still water. Climate change scares me. It doesn’t feel easy to know what’s right, wrong or wise, what are the best ways to live a climate-aware life. Last weekend I was out in the woods and as a matter of course I drank water from a stream I passed by. We know that among other things, industry, agriculture, fish farms, etc. emit fertilizers, pesticides and antibiotics into our water. I think we have to be careful with our water. We can’t simply consume our land, forest and water, we must cherish it so it is remains there and continues to thrive. When our children were small and we were out in the woods, we taught them that we take our rubbish home as a matter of course, we can’t simply throw it out in the wild. This may seem simple and banal but you have to start somewhere. If we don’t learn things on a small scale then we won’t learn to respect them on a large scale either. We have to learn to do the right thing. Many years ago when I was young, I was out backpacking and came to a small island in the Maldives. We snorkeled in the turquoise water and watched the beautiful fish and corals – absolutely wonderful. Afterwards we learned that they went and threw /dumped all the rubbish directly in the ocean. Which makes me think that this has to be because we don’t know: somehow you have to think that it’s OK to dump things in the sea and that somehow they’ll disappear, that it’s harmless or that the sea is infinite and can take care of all our shit and waste. Even though we know plenty, however, the process of releasing dangerous substances out into our land and water still continues. Song: Water-filled clouds that fall as rain. snow that melts and flows in great pearls into vast streams, flows onwards in brooks and rivers, resting in a peaceful lake or tumbles on into the sea. The sun warms the oceans and lakes, and the msits rising upwards to the sky, forming water-filled clouds. I like that song, and I used to sing it with the children when they were small. Everything is connected. I’m running for the water.