Patrik Klingberg

#129
Start time:

13 November, 15:00

Distance:

9.6km, Kramfors, SE

Jag springer för att jag måste

Jag heter Patrik Klingberg är 35 år och jobbar som lärare på myndigheten för samhällsskydd och beredskap. I mitt jobb blir jag dagligen påmind om vilka konsekvenser och utmaningar ett förändrat klimat innebär för oss i Sverige. Förändrade nederbördsmönster medför påfrestningar som översvämningar och ökade risker för naturolyckor som ras och skred. Dessutom är det mycket troligt att allvarliga skogsbränder kommer bli vanligare i ett varmare och torrare klimat. Och då ska det tilläggas att vi i Norden ser ut att drabbas väldigt lindrigt jämfört med stora delar av världen. Hur vi ska hantera den globala klimatförändringen är vår tids ödesfråga det råder det inga tvivel om. Att springa ett lopp är såklart futtigt i sammanhanget men hur naivt det än låter hoppas jag att framtida generationer ska kunna förvalta jorden på ett bättre sätt än vi gör idag. Men de måste få en ärlig chans att göra det också. Det måste finnas någonting värt att ta över och utveckla, det måste finnas hopp. Vi vet att om inga globala åtgärder görs nu kommer det att vara försent på alldeles för många fronter. Därför är klimattoppmötet i Paris så viktigt. Därför springer jag det här loppet.