Lars Lidgren

#Runcop21
Start time:

12 November, 02:44

Distance:

4.2 km, Storgatan 23, 934 32 Kåge, Skellefteå, SE

I run for my future grandchildren

Jag heter Lars Lidgren, är 54 år och bor i Skellefteå. Mina två döttrar är vuxna och bor i Umeå och Luleå. Jag och min fru längtar efter barnbarn och i januari väntas det första. Jag älskar att springa, särskilt tillsammans med andra. Nu är vi 1000 löpare som inte känner varandra och som kanske aldrig kommer att ses. Men jag känner en samhörighet och att få vara med i det här sammanhanget känns stort. Det här är en så viktig fråga. Det finns naturligtvis många viktiga frågor, men nu snackar vi om grundförutsättningen för livet på denna planet. Vi har bara ett jordklot att bo på och jag vill att mina ofödda barnbarn och deras barn och barnbarn ska ha någonstans att vara. Jag vill att dom ska sola och bada på somrarna och att deras jular ska vara vita. Deras förutsättningar till ett gott liv ska vara lika bra som mina förutsättningar har varit. Klimathotet skrämmer mig. Arter utrotas, polarisarna smälter, haven förorenas och vi håller på att förvandla paradiset till en soptipp. Denna fantastiska komplexa värld har vi ingen rätt att förstöra. Mänskligheten måste byta kurs. Jag gör det lilla jag kan och alla vi människor kan göra saker för att bidra till en hållbar livsstil. Jag är ingen vis gammal Indian eller buddhistisk filosof och kanske inte kan formulera allt jag vill få fram. Men jag vädjar för framtida generationers skull: gör nåt nu. Det är inte för sent.