Elisabeth Sinclair

#Runcop21
Start time:

11 November, 17:54

Distance:

3.2 km, Stadshuset, Svartuddsvägen 1, Piteå, SE

Jag springer för Norrbotniabanan, en ny kustnära järnväg mellan Luleå och Umeå, för klimatvänliga transporter.

Jag springer för de stora investeringar som behöver göras i det svenska järnvägssystemet, inte bara i norr. Ett system som inte har byggts ut under 50-, -60, 70 och 80-talet, men som nu ställs inför tuffa utmaningar för att kunna erbjuda klimatvänliga och effektiva transporter både för gods- och persontrafik. I norr är situationen extra tuff. Här haltar vi fram på ett enkelspår mellan Boden och Vännäs med reducerad hastighet, utan möjligheter till omledning till annat elektrifierat spår vid trafikstörningar. Trafikverkets prognos för sträckan år 2030 passerade vi redan 2013. Näringslivet ställs inför mycket tuffa utmaningar då järnvägen saknar robusthet och tillförlitlighet. Men det handlar om människor också. Längs kusten bor 80% av befolkningen i Norr- och Västerbotten, men här har det aldrig funnits någon järnväg mellan kustorterna. Vi arbetspendlar kortare sträckor än i övriga Sverige eftersom avstånden är för långa, vilket skapar stora problem för näringslivets kompetensförsörjning. Samtidigt produceras nästan 90 % av all järnmalm i EU, just här i Norrbotten. Av brytningsvärdet på 20 miljarder vidareförädlas detta till 500 miljarder i Sverige och ytterligare 500 miljarder ute i Europa. Och ändå står vi här i norr med en så bristfällig infrastruktur på järnvägssidan.. Att lösa det här problemen med den befintliga järnvägen går inte…. Det känns helt galet… ungefär som att Sverige håller på att gå av på mitten på grund av bristande infrastruktur. Men… äntligen är en lösning på väg! Planeringen av Norrbotniabanan har dragit igång! En järnväg som jag ser ger flera tillväxtskapande spår. Restiderna halveras och det blir plötsligt möjligt att färdas snabbt, bekvämt och miljövänligt mellan orterna för att inhämta kunskap och kultur. Livschanserna öppnar sig och det blir möjligt att välja var man vill bo och arbeta, oberoende av avstånden. Samtidigt kan näringslivet och industrin äntligen säkra sina miljövänliga transporter och öka på volymerna. Järnvägssystemet växer och tillsammans med omkringliggande infrastruktur och Nya Ostkustbanan i den Botniska korrdioren skapas tillväxt för hela Sverige men kanske viktigast av allt - ett robust miljövänligt järnvägssystem. Därför … känns varje dag på jobbet för Norrbotniabanan meningsfull.