Bertil Bartholdson (ny)

#Runcop21
Start time:

11 November, 11:26

Distance:

5.9 km, Måttsund Kallaxvägen (vid busshållplats), Luleå, SE

I’m running for my grandchildren

När mina barnbarn Julia och August får sin egen rösträtt under 2030-talet är risken stor att 2-gradersgränsen redan är passerad, utan att dom har haft en chans att påverka. Deras vuxna liv och deras ålderdom kommer att bli en förfärlig tid av krig och sönderfallande civilisation ifall inte vi tar vårt ansvar och gör vad vi kan för att ställa om samhället nu. Vi måste inse att samhället behöver helt andra drivkrafter än ständigt ökad tillväxt och ständigt ökad produktion och konsumtion av varor och energi. För 23 år sedan antog FN dokumentet Agenda 21. Där kopplade man ihop klimatfrågan med lokal organisering, bekämpning av fattigdom och social orättvisa, erkännande av kvinnors och urfolks rättigheter. Nu är det dags att vi genomför agendan, lokalt och globalt.

I’m running for my grandchildren

Title: I’m running for my grandchildren When my grandchildren Julia and August get their own right to vote during the 2030s it’s very likely that the 2 degree climate change barrier will already have been passed, without them having the chance to influence things. Both their adult life and their old age will be a terrible time of war and crumbling civilization unless we take our responsibility and do what we can to reconfigure society now. We have to realize that society needs quite different forces driving it than ever-increasing economic growth, rising production and consumption of goods and energy. 23 years ago the UN adopted Agenda 21. There, climate change was linked to local democracy, combating poverty and social injustice, the recognition of women's and indigenous people’s rights. Now it’s time for us to implement that agenda, both locally and globally.