Olov Öhman

#Runcop21
Start time:

12 November, 00:38

Distance:

Ca 20.7 km, Storkågeträsk vägskäl, 934 94 Kåge, Skellefteå, SE

Jag heter Olov Öhman och springer för mina barn, barnbarn och barnbarnsbarn.

Jag heter Olov Öhman och springer för mina barn, barnbarn och barnbarnsbarn. Ja om mina barn vill och kan skaffa barn så klart. Det är ju inte min sak egentligen. Jag är en make till en fantastisk fru, trebarnspappa och alltiallo-sysslare. Jag jobbar på psykiatriska kliniken i Skellefteå och älskar det jobbet. Klimatfrågan är viktig för mig därför att jag vill att vi ska kunna leva tillsammans med den natur som omger oss. När barnen somnat på kvällen brukar jag ta på mig mina löparskor och ge mig ut i skog och mark där jag trivs som bäst. Jag njuter av att kunna ge barnen ett liv på landet där de får ta del av den natur vi har omkring oss. Närheten till naturen och lantlivet ger barnen en chans att andas frisk luft. På sommarkvällarna ger de mat till de betande kvigorna som efter några dagar känner igen dem och kommer när de lockar. Vi kan sitta i en båt på Storkågeträsket och guppa runt i månskenet. Ett minne barnen bär på är när vi tog med oss fredagsmyset ut i båten. Vi laddade skålarna med smått och gott, tog med en extra filt när daggen lagt sig och kröp närmare varandra för att få lite värme. Ibland är det de små, små detaljerna i livet som gör det värt att leva. En och annan fisk har vi fått upp ur sjön och från vår affär, Storkågeträsk lanthandel, kan vi med gångavstånd bära hem närproducerade varor. Tanken på att varorna inte färdas långt och att vi vet var de kommer ifrån känns bra. Både grönsaker, kött, honung med mera kommer från nära håll. Den natur vi har och medvetenhet som finns önskar jag ska göra att vi kan fortsätta leva i ett land med öppna landskap, bra djurhållning, korta transporter och lyckliga barn. Det liv vi lever på landet, med det tempo vi valt att leva är en livsstil som jag värderar högt. Det är en livsstil och ett arv jag gärna vill ge till mina barn, barnbarn och barnbarnsbarn.

My name is Olof Ohman and I’m running for my children, grandchildren and great grandchildren

great-grandchildren. Yes, assuming my children want to and can have children so clear. It's not my business really. I’m married to a wonderful wife, I’m a father of three and general handyman. I work at the psychiatric clinic in Skellefteå and love the job. The climate issue is important to me because I want us to be able to live in harmony with the nature that surrounds us. When the children were asleep at night I often put on my running shoes and take myself out into the woods, which is where I’m happiest. I enjoy being able to give my children a life out in the countryside where they can enjoy the natural environment around them. The proximity to nature and rural life gives the children a chance to breathe fresh air. On summer evenings they give food to the grazing heifers, who recognize them after a few days and return when beckoned. We can sit in a boat on Storkåge lake and bob around in the moonlight. One of our children’s memories is the time we took out Friday evening feast out in the boat. We loaded bowls with sweets, brought an extra blanket with us for when the dew had settled and crawled closer together to keep warm. Sometimes it's life’s small details that make it truly worth living. Occasional we manage to land a fish from the lake and from our local shop, the Storkåge Lake general store, we can take home locally produced goods at walking distance from the house. The thought that the goods haven’t travelled far, and the fact that we know where they come from, feels good. Both vegetables, meat, honey and other things all come from close by. The nature we have and awareness that are wishing me to do that we can continue to live in a land of open landscapes, good animal husbandry, short shipments and happy children. The life we live here, at the the pace we have chosen to live at constitutes a lifestyle that I value highly. It is a lifestyle and a legacy that I would like to give to my children, grandchildren and great-grandchildren.