AnnaKarin Länta

#Runcop21
Start time:

10 November, 12:56

Distance:

3.1 km, E45, 964 99 Jokkmokk, SE

I run for the raindeer and the mountains

Jag heter AnnaKarin Länta och är född och uppvuxen i Jokkmokk. Jag är mamma, sambo, kvinna, lärare, renägare, företagare, kompis, kollega, hundägare, ponnyägare bland annat. Jag är medlem i Jåhkkågasska Tjiellde och vår sameby har våra renar från Padjelanta och ner till kusten beroende på årstid. Livet med renen präglas av årstidernas växlande, väder och vind som påverkar beslut och arbete. Jag springer för renen och fjället. Jag är också grundskollärare på Östra skolan I Jokkmokk där jag arbetar. Jag undervisar i ämnena hem- och konsumentkunskap, historia, geografi och religion. I mina ämnen är kunskaper om miljö, klimat och hållbar utveckling en viktig del. Jag springer för barn och ungdomar. I alla delar av mitt liv har klimat och miljö en stor roll och påverkar händelser och framtid. Vi måste på alla plan arbeta för en varsam användning av var jorden ger oss och utveckla vårt arbete i riktningen som minskar vår belastning på miljön. Jag springer för jorden. Jag älskar livet i norra Sverige, här bjuder varje årstid på omväxling, alla med sina fördelar. Här i norra Sverige finns också årstiderna mellan årstiderna. Här finns livet. Jag springer för livet.

I run for the raindeer and the mountains

My name is Anna Karin Länta and I was born and raised in Jokkmokk. I’m a mother, partner, woman, teacher, reindeer owner, businesswoman, friend, colleague, dog and pony owner - among other things. I am a member of the Jåhkkågasska Tjiellde, and our Sami community keeps our reindeer from Padjelanta down to the coast, depending on the season. Life with the reindeer is marked by the changing seasons and the elements that affect our decisions and work. I run for the reindeer and the fells. I am also a primary school teacher at East school in Jokkmokk, where I work. I teach home economics, history, geography and religion. The environment, climate and sustainable development are important aspects of the subjects I teach. I’m running for children and youth. The climate and the environment play a major role in every aspect of my life, influencing both current events and the future. at all levels We must work on all level for the wise use of what the earth gives us, and develop our work in directions that will reduce our impact on the environment. I’m running for the earth. I love life here in northern Sweden: every season offers variety, each with its own advantages. Here in northern Sweden there are also seasons between the seasons. There’s life here. And I’m running for life.