Simon Jernberg

#Runcop21
Start time:

16 November, 09:44

Distance:

2.0 km, Sollentuna, SE

I run for Angola

Jag heter Simon Jernberg och jag bor i Stockholm och där jag studerar internationella relationer. Klimatet är min generations viktigaste fråga, vi måste rädda vår vackra jord. Dessutom är klimatfrågan inte längre bara en fråga om miljö utan också en rättvisefråga där den rika delen av världen släpper ut och förstör klimatet men det är den fattiga delen som drabbas av konsekvenserna av ett förändrat klimat. Som till exempel i Angola. Jag har hört att det inte regnar lika mycket i Angola längre. Istället har det blivit svår torka och bönder kan inte odla på samma sätt längre. Mat har blivit en bristvara. Det har också blivit vanligare med vindar som ibland är så starka att de förstör hela hus. Så för att överleva tvingas människor flytta och Angola har fått många klimatflyktingar i sitt eget land. Men livet som klimatflykting är svårt. Folk tvingas tänka kortsiktigt och prioriterar mat framför utbildning. Många barn får hjälpa till hemma istället för att gå i skolan. Och det gör ju Angolas befolkning ännu fattigare. Samtidigt vet jag att det inte är Angolas fel att klimatet förändras. Det är inte där som utsläppen varit så stora att klimatet har börjat förändras. Det är våra utsläpp, i Sverige, och andra rika industrialiserade länder som utsläppen skett. Det är så vi har byggt vår välfärd. Vi har sedan länge lämnat den tid när Sverige var ett jordbruksland med liten klimatpåverkan. Men Angola är ett land där väldigt många fortfarande är beroende av jordbruket för att kunna försörja sig. Men för att det ska ens vara möjligt när det blir torrare och varmare måste de få möjlighet att anpassa sig. De måste både bygga och lära sig nya bevattningsmetoder och de måste börja med nya sorters grödor. Till det behövs det pengar. Klimaträttvisa för mig är att vi i de rika länderna tar ansvar för alla de problem som våra utsläpp orsakar. Koldioxidutsläppen är ju trots allt tätt förknippade med vårt välfärdsbygge. Det är så vi har byggt vårt välstånd. Nu är det dags att vi delar med oss. Växthusgaser känner inga gränser. Därför är klimatet vår tids viktigaste rättvisefråga. Konsekvenserna av den rika världens utsläpp, drabbar just nu de fattigaste länderna hårdast. Vi ser de stora katastroferna i medierna. Cykloner, översvämningar och svår torka. Kampanjen Act now for climate justice arbetar för ett både rättvist och ambitiöst avtal på klimattoppmötet i Paris. Ge oss ditt stöd och skriv under vårt upprop: www.actclimate.se/?utm_source=RFL&utm_medium=film&utm_campaign=RFL

I run for Angola

Jag heter Simon Jernberg och jag bor i Stockholm och där jag studerar internationella relationer. Klimatet är min generations viktigaste fråga, vi måste rädda vår vackra jord. Dessutom är klimatfrågan inte längre bara en fråga om miljö utan också en rättvisefråga där den rika delen av världen släpper ut och förstör klimatet men det är den fattiga delen som drabbas av konsekvenserna av ett förändrat klimat. Som till exempel i Angola. Jag har hört att det inte regnar lika mycket i Angola längre. Istället har det blivit svår torka och bönder kan inte odla på samma sätt längre. Mat har blivit en bristvara. Det har också blivit vanligare med vindar som ibland är så starka att de förstör hela hus. Så för att överleva tvingas människor flytta och Angola har fått många klimatflyktingar i sitt eget land. Men livet som klimatflykting är svårt. Folk tvingas tänka kortsiktigt och prioriterar mat framför utbildning. Många barn får hjälpa till hemma istället för att gå i skolan. Och det gör ju Angolas befolkning ännu fattigare. Samtidigt vet jag att det inte är Angolas fel att klimatet förändras. Det är inte där som utsläppen varit så stora att klimatet har börjat förändras. Det är våra utsläpp, i Sverige, och andra rika industrialiserade länder som utsläppen skett. Det är så vi har byggt vår välfärd. Vi har sedan länge lämnat den tid när Sverige var ett jordbruksland med liten klimatpåverkan. Men Angola är ett land där väldigt många fortfarande är beroende av jordbruket för att kunna försörja sig. Men för att det ska ens vara möjligt när det blir torrare och varmare måste de få möjlighet att anpassa sig. De måste både bygga och lära sig nya bevattningsmetoder och de måste börja med nya sorters grödor. Till det behövs det pengar. Klimaträttvisa för mig är att vi i de rika länderna tar ansvar för alla de problem som våra utsläpp orsakar. Koldioxidutsläppen är ju trots allt tätt förknippade med vårt välfärdsbygge. Det är så vi har byggt vårt välstånd. Nu är det dags att vi delar med oss. Växthusgaser känner inga gränser. Därför är klimatet vår tids viktigaste rättvisefråga. Konsekvenserna av den rika världens utsläpp, drabbar just nu de fattigaste länderna hårdast. Vi ser de stora katastroferna i medierna. Cykloner, översvämningar och svår torka. Kampanjen Act now for climate justice arbetar för ett både rättvist och ambitiöst avtal på klimattoppmötet i Paris. Ge oss ditt stöd och skriv under vårt upprop: www.actclimate.se/?utm_source=RFL&utm_medium=film&utm_campaign=RFL